Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Cước gọi Quốc tế - tham khảoCước gọi quốc tế

Vùng Tên nước Giá cước (VNĐ/phút)
Vùng 1 USA 1,650
China
Canada
Australia
Taiwan
Singapore
Korea
Thailand
Malaysia
Hong Kong
Russia
Campodia
India
Laos
Bangladesh
Cyprus
Brunei

Vùng Tên nước Giá cước (VNĐ/phút)
Vùng 2 Japan 2,550
Indonesia
Sweden
Sri Lanka
Pakistan
Ukraine
Finland
Argentina
Iran
Egypt
Chile
Uganda

Vùng Tên nước Giá cước (VNĐ/phút)
Vùng 3 Germany 3,240
France
UK
Denmark
Philippines
New Zealand
Netherlands
Italy
Brazil
Czech Republic
Poland
Spain
Angola
South Africa
Niger
United Arab
Saudi Arabia
Greece Athens
Qatar
Venezuela
Ghana
Bhutan

Vùng Tên nước Giá cước (VNĐ/phút)
Vùng 4 SWITZERLAND 4,320
BELGIUM
NORWAY
AUSTRIA
IRELAND
Iceland
SLOVAK REPUBLIC
ISRAEL
Vùng Tên nước Giá cước (VNĐ/phút)
Vùng 5 Phần còn lại 3,100

(*) Giá cước trên chưa bao gồm VAT 10%
Dịch vụ VOIP FPT, Tổng đài VOIP FPT, IVOICE FPT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét